10 Feb 2011


ADAKAH ANDA TAHU?

Kaunseling adalah satu proses perhubungan menolong secara profesional berdasarkan prinsip-prinsip psikologi yang dilaksanakan oleh kaunselor untuk membantu klien, meneroka, menganalisis memahami diri dan mampu membuat keputusan sendiri mengikut Kod Etika kaunselor(Peraturan-peraturan– kelakuan dan tatatertib 1999 dan Akta Kaunselor 1998).

Perkhidmatan Bimbingan dan Kaunseling merupakan perkhidmatan memberi pertolongan dan bukan memberi arahan atau membuat pilihan atau membuat keputusan tentang apa yang harus individu berkenaan lakukan.

Matlamat Umum Perkhidmatan Bimbingan dan kaunseling

¨ Mempertingkatkan kemahiran menghadapi perubahan

¨ Mempertingkatkan kemahiran membuat keputusan.

¨ Memperkembangkan potensi diri.

¨ Perubahan tingkahlaku

¨ Memperbaiki hubungan dengan individu lain.

¨ Mengajar klien bertanggungjawab atas diri sendiri.

¨ Baiki imej diri yang negatif.

¨ Mempertingkatkan kemampuan menyelesaikan masalah yang dihadapi

¨ Melegakan tekanan & konflik

INGATLAH, KAUNSELING BUKANNYA…

1. Kaunselor memberi nasihat

2. Psikoterapi

3. Rawatan pesakit mental yang teruk

4. Bercakap dan bercakap tanpa tindakan

5. Menyelesaikan semua masalah kehidupan

No comments:

Post a Comment