11 Oct 2011

FACEBOOK DAN PELAJAR

Salam. pada masa ini Facebook atau FB telah digunakan secara meluasnya oleh semua peringkat tua atau muda termasuklah pelajar sekolah. Menurut laporan akhbar Berita Harian 10 Okt.2011 60 ,000 pelajar kita terlibat dengan ketagihan FB. Banyak maa digunakan oleh pelajar untuk melayari FB berbandingan dengan masa yang diluangkan untuk membuat ulangkaji. Pengarah Institut Sosial Malaysia  Prof. Madya Mohd Fadzil Che Din sekiranya ketagihan laman sosial ini tidak diatasi, ia akan menyebabkan pelbagai impak negatif temasuk gejala ponteng sekolah dan perbuatan jenayah serta antisosial.
Gejala ini membimbangkan kerana FB juga boleh melalaikan khususya pelajar yang sepayutnya menggunakan masa dengan berfaedah. Tidak dinafikan penggunaan yang sistematik dapat membantu pelajar.Cuma ketagihan FB lebih kepada aktiviti bual sosial semata.
Oelh itu manfaatkan penggunaan FB untuk meningkatkan prestasi akademik dan sahsiah yang unggul.

No comments:

Post a Comment